Preview Mode Links will not work in preview mode

Mannegruppa Ottar Podcast

Mannegruuppa Ottar Podcast! En podcast hvor vi prater med interessante mennesker. Det vil være alt fra Rockestjerner, til politikere, folk med interessante llivshistorier eller yrker. Podcasten er både lærerik og underholdende, med en litt avslappet og koselig stemning!

May 26, 2019

Vi har fått besøk av rapper Damien! Damien vokste opp med foreldre som var under Jehovas vitner, og måtte gi slipp på bursdager, høytider, gaver og andre ting som vi andre tar for gitt. I denne episoden går vi dypt inn i temaet Jehovas Vitner, og hvordan Damien gikk fra å være en kristen gutt fra Hønefoss til...


May 19, 2019

Vi var hjemme hos Petter Amundsen (mannen som knakk shakespear koden) og laga nok en episode om konspirasjonsteorier. Denne gangen handler det om 11 september, og vi har med oss Chris Bollyn via telefon gjennom store deler av denne podcasten for å dekke temaet! Chris har blitt drevet ut av USA p.g.a sine meninger ang...


May 12, 2019

I denne episoden har jeg fått med meg Jan Kåre Undrum for å prate om temaet "giftig feminisme". Med giftig feminisme mener vi feminisme som er direkte ødeleggde for forståelsen mellom menn og kvinner. Feminisme som ikke på noen måte er med på å fremme likestilling. Sigrid Bonde Tusvik er et godt eksempel på en...


May 5, 2019

Dag Furuholmen ble utdannet lege i 1975 og er spesialist i Psykiatri.
Dette er noe han har jobbet med i over 40 år. Dag er en av Norges fremste eksperter på menns mentale helse. I denne Podcasten prates det om hvilke problemer han møter på mest som psykolog, og hvordan menn som sliter kan forandre sitt tankemønster...